Προσθέστε μηδενικά στην αρχή των τιμών, διατηρώντας σταθερό μήκος χαρακτήρων - Εφαρμογες Excel | Ετοιμες και Κατα Παραγγελια | Για επιχειρησεις και ιδιωτες

Post Page Advertisement [Top]Όσοι εργάζονται τακτικά με αρχεία ASCII και όχι μόνο, έχουν συχνά την ανάγκη να προσθέτουν μηδενικά (ή άλλους χαρακτήρες) στην αρχή ή στο τέλος των τιμών τους. Δείτε τον πιο εύκολο τρόπο για να το καταφέρετε στο Excel.

Ανάλυση της φόρμουλας Excel που θα μας βοηθήσει

Αν υποθέσουμε ότι στο κελί Α1 έχετε την τιμή 100 και θέλετε να την μετρατρέψετε σε 000100 (δηλαδή να προσθέσετε 3 μηδενικά στην αρχή της ώστε συνολικά να έχει 6 χαρακτήρες), τότε η συνάρτηση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε κελί του Excel, είναι η παρακάτω:

=REPT("0";6-LEN(A1)) & A1


Ας δούμε τη συνάρτηση, τμήμα τμήμα:

Τα 2 βασικά τμήματα της συνάρτησης είναι:

1. το REPT("0";6-LEN(A1)) που υπολογίζει τον αριθμό των μηδενικών που πρέπει να εισαχθούν στην αρχή της τιμής. Η συνάρτηση REPT επαναλαμβάνει έναν ή παραπάνω χαρακτήρες, όσες φορές το επιθυμούμε.

2. το &A1 που απλά προσθέτει την αρχική τιμή 100 του κελιού A1 στα μηδενικά που θα δημιουργηθούν από το πρώτο τμήμα.


Το (1) τμήμα χωρίζεται επίσης σε 2 υπο-τμήματα:

α. το REPT("0"; που διευκρινίζει ότι ο χαρακτήρας που θέλουμε να επαναληφθεί είναι το μηδέν.

β. το 6-LEN(A1) που διευκρινίζει το αριθμό των μηδενικών που θέλουμε να δημιουργηθούν. Υπολογίζεται αφαιρώντας το μήκος χαρακτήρων της αρχικής τιμής (100) από το συνολικό μήκος χαρακτήρων που θέλουμε να έχει η τελική τιμή μας. Η συνάρτηση LEN υπολογίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που περιέχει ένα κελί.

Το 100 έχει 3 χαρακτήρες και εμείς επιθυμούμε η τελική τιμή να έχει 6 χαρακτήρες. Άρα 6-3=3 μηδενικά θα δημιουργηθούν και θα μπουν μπροστά από το 100 = 000100.


Παραλλαγές της φόρμουλας

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το "0" στο τμήμα (1α) με οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα· στο παραπάνω παράδειγμα αν χρησιμοποιήσετε το "A" θα πάρετε την τιμή: AAA100.

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των δύο βασικών τμημάτων και να βάλετε τους χαρακτήρες στο τέλος της αρχικής τιμής σας, για παράδειγμα η συνάρτηση =A1 & REPT("-";6-LEN(A1)) θα επιστρέψει την τιμή: 100---.

Και φυσικά μπορείτε να αλλάξετε το 6 που χρησιμοποιείται στην παραπάνω συνάρτηση και να ορίσετε εσείς τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να έχει η τελική τιμή.


Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib