Πείτε "όχι" στα λάθη με τη συνάρτηση IFERROR! - Εφαρμογες Excel | Ετοιμες και Κατα Παραγγελια | Για επιχειρησεις και ιδιωτες

Post Page Advertisement [Top]Η IFERROR θα σας βοηθήσει να "παγιδεύσετε" τυχόν λάθη υπολογισμών ώστε να τα εντοπίζετε και να μην επηρρεάζουν τις αναφορές σας.


H IFERROR χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες συναρτήσεις. Εξετάζει αν κάποια πράξη ή συνάρτηση καταλήγει σε σφάλμα και αν ναι, επιστρέφει μια τιμή που ορίζετε εσείς. Αλλιώς επιστρέφει το αποτέλεσμα της πράξης / συνάρτησης.


Σύνταξη:

IFERROR(τιμή; τιμή_εάν_σφάλμα)

Η σύνταξη της συνάρτησης IFERROR περιλαμβάνει τις παραμέτρους:

Τιμή: Υποχρεωτικό. Η πράξη ή η συνάρτηση που ελέγχεται για την ύπαρξη σφάλματος.


Τιμή_εάν_σφάλμα: Υποχρεωτικό. Η τιμή που επιστρέφεται όταν μια συνάρτηση καταλήγει σε σφάλμα. Επιστρέφονται οι ακόλουθοι τύποι σφάλματος: #Δ/Υ, #ΤΙΜΗ!, #ΑΝΑΦ!, #ΔΙΑΙΡ./0!, #ΑΡΙΘ!, #ΟΝΟΜΑ? ή #ΚΕΝΟ!.


Παραδείγματα:

Η IFERROR με πράξη:

=IFERROR(100/0, "ΣΦΑΛΜΑ")

Στο παράδειγμα εξετάζουμε μια πράξη. Ζητάμε από την IFERROR να κάνει την πράξη 100/0 (η οποία είναι αδύνατη). Γράφοντας την IFERROR και πατώντας ENTER, το κελί θα πάρει την τιμή "ΣΦΑΛΜΑ" μιας και αυτό ζητήσαμε από την IFERROR αν δεν μπορέσει να κάνει την πράξη που ορίσαμε


Η IFERROR με άλλη συνάρτηση:

Υποθέτουμε ότι έχουμε μια συνάρτηση VLOOKUP η οποία αναζητά μια τιμή που δεν υπάρχει. Η VLOOKUP θα επιστρέψει δηλαδή την τιμή #Δ/Υ όταν την καταχωρίσουμε σε κάποιο κελί. Με την IFERROR μπορούμε να "κρύψουμε" αυτό το σφάλμα ως εξής:

Στο κελί που είχαμε την VLOOKUP θα γράψουμε:

=IFERROR(VLOOKUP(A1;B1:B10;1;0), "Η τιμή δεν βρέθηκε.")

Μόλις εκτελέσουμε τη συνάρτηση, το κελί αντί να εμφανίσει #Δ/Υ, θα εμφανίσει το "Η τιμή δεν βρέθηκε."


Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib